Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek


Multidisciplinair onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en aandachtsstoornis bij volwassenen

De Bergbloem

Praktijk voor Psychologie

en Psychodiagnostiek

Je kan bij 'De Bergbloem' terecht voor onderzoek wanneer je als volwassene een vermoeden hebt van autismespectrumstoornis (ASS) of een aandachtsstoornis en dit graag uitgeklaard wilt.


Dit onderzoek omvat een multidisciplinair onderzoek d.w.z. dat de diagnostiek zal uitgevoerd worden door een psycholoog en een psychiater. Dit a.d.h.v. gesprekken, vragenlijsten, testen en indien nodig observatie. Indien je zich zelf weinig kan herinneren van jouw kinderjaren of indien je niet over de mogelijkheid beschikt voldoende informatie te geven over jouw huidig functioneren, kunnen jouw partner of ouder(s) bij het onderzoeksproces betrokken worden.


Het onderzoek start bij het intakegesprek; je krijgt tijdens dit gesprek tevens een gedetailleerd overzicht van de inhoud van het onderzoek, het verloop en de kostprijs.


Wanneer het multidisciplinair onderzoek is afgerond, worden de resultaten, diagnose en adviezen met jou besproken tijdens de nabespreking. Je krijgt dan jouw multidisciplinair onderzoeksverslag overhandigd.


Indien uit het onderzoek nood aan psychologische opvolging of coaching blijkt, zal met jou bekeken worden of dit mogelijk is binnen onze praktijk. Zoniet, brengen wij jou graag in contact met een hulpverlener die het meest aangewezen is.


Je kan bij 'De Bergbloem' ook terecht voor intelligentiebepaling,  neuropsychologische testing, en persoonlijkheidsonderzoek.


Praktische informatie:


- Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier (klik hier)

- We streven ernaar het onderzoek binnen een termijn van 3 tot 6 maanden afgerond te hebben

- Informatie over de kostprijs kan op aanvraag bekomen worden (klik hier)

- Er kan contant betaald worden of via de bancontact-app

- Tussenkomst van de mutualiteit bij het psychiatrisch onderzoeksgedeelte