Privacyverklaring

De Bergbloem

Praktijk voor Psychologie

en Psychodiagnostiek

PRIVACYBELEID

Binnen ‘De Bergbloem’ zijn alle hulpverleners gebonden aan volgende Wetten:


1.     Beroepsgeheim


2.     De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens


3.     De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018


Wij hechten enorm belang aan de naleving van bovenstaande Wetten; de implementatie kan u nalezen in ons privacybeleid.